قالب نان تست آهنی
قالب نان تست آهنی
قالب تست آهنی 3 خانه

قالب نان تست آهنی toast bread

ماشین آلات قنادی

قالب تست بیـشتر جـهت پخـت انواع نان تـست و در بعضـی موارد جـهـت پـخـت نـان سـوخـاری نیـز اسـتفاده می‌شـود. این محـصـول به صورت جوشی و پرسی و همچنین به صورت تکی و گـروهی (3 تایی و 4 تایی) با‌توجه به سـفارش مشـتری تولـید می‌شـود.

#69

توضیحات درباره محصول

قالب تست بیـشتر جـهت پخـت انواع نان تـست و در بعضـی موارد جـهـت استفاده در نانوایی ها ، کیک صبحانه و قنادی ها  پـخـت نـان سـوخـاری نیـز اسـتفاده می‌شـود. این محـصـول به صورت جوشی و پرسی و همچنین به صورت تکی و گـروهی (3 تایی و 4 تایی) با‌توجه به سـفارش مشـتری تولـید می‌شـود.

قالب نان تست آهنی 3 خانه مهوریان

قالب نان تست 3تایی آهنی

 

مشخصات علمی

  • ساخت

  • ایران

افزودن نظر

امتیازات محصول

60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete
60% Complete